Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (SOOR)

przy Fundacji Evangelium Vitae

Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

° diagnostyki i leczenia niepłodności metodą Naprotechnologii (leczenie rozpoczyna się nauką Modelu Creightona, czyli systemu obserwacji wskaźników płodności. Model Creightona jest narzędziem monitorowania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiet)

° nauki rozpoznawania płodności (wyznaczania okresów płodności i niepłodności)

° poradnictwa rodzinnego (w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych, w usprawnianiu poprawnej komunikacji w rodzinie, wsparcie w ważnych, ale też trudnych momentach życiowych)

° mediacji rodzinnych (w takim poprowadzeniu rozmowy, by możliwe było znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Mediacja nie jest terapią, ani kursem komunikacji, mediator nie poda rozwiązania, ale pomoże skłóconym stronom we wzajemnym usłyszeniu swoich potrzeb i szanowaniu ich)

° doradztwa zawodowego (uczniom w wyborze kierunku kształcenia/ szkoły/ uczelni, a dorosłym bezrobotnym w znalezieniu wyjścia z ich trudnej sytuacji)

° pschychologii i psychoterapii (integratywnej w podejściu chrześcijańskim, której celem jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Z pomocy mogą korzystać osoby przeżywające kryzysy i trudności. Zapraszamy rodziny doświadczające problemów związanych z wejściem w nowy etap życia, np. problemy z zajściem w ciążę, urodzenie się dziecka, problemy z młodszymi i nastoletnimi dziećmi, opuszczenie rodziny przez dzieci)

° terapii NEST – pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć (przemocy, zaniedbania lub strat okołoporodowych w przeszłości np. utratę ciąży, aborcja czy urodzenie dziecka niepełnosprawnego)

° pedagogiki (w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i przedszkolnych oraz w rozwikłaniu konfliktów rówieśniczych)

° porad prawnych zwłaszcza dla kobiet znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej

° wsparcia dla kobiet w okresie okołoporodowym – spotkania, warsztaty, wizyty domowe.


Plan dyżurów specjalistów:

 

Instruktorzy
Modelu Creighton,
przygotowującego do leczenia niepłodności za pomocą NaProTECHNOLOGII

Środy                  1700 – 1900

Agata Aniszczyk

agata.aniszczyk@fev.wroclaw.pl

Poniedziałki        1830 – 1930

Środy                  1800 – 2000

Joanna Bober
joanna.bober@fev.wroclaw.pl

Piątki                 1000 – 1200

                           1500 – 1800

Magdalena Krajewska
magdalena.krajewska@fev.wroclaw.pl

Czwartki             1000 – 1200
  
                         1900 – 2100

Agnieszka Kubrak
agnieszka.kubrak@fev.wroclaw.pl

Wtorki                1830 – 2030

Soboty               1000 – 1200

Agnieszka Leibmann
agnieszka.leibmann@fev.wroclaw.pl

Wtorki                1630 – 1830

Środy                  1600 – 1700

Krzysztof Strug
krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl

Doradcy Życia Rodzinnego

Środy                  1700 – 1900

Joanna Iwko
joanna.iwko@boromeuszki.wroclaw.pl

Piątki                  1500 – 1800

Magdalena Krajewska
magdalena.krajewska@fev.wroclaw.pl

Poniedziałki       1630 – 1830

Dominika Tomczyszyn
dominika.tomczyszyn@gmail.com

Wtorki                1630 – 1830

Krzysztof Strug
krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl

Pedagodzy,
Terapeuci NEST

Piątki                    900 – 1200

Magdalena Krajewska
magdalena.krajewska@fev.wroclaw.pl

Poniedziałki        1630 – 1830

Dominika Tomczyszyn
dominika.tomczyszyn@gmail.com

Prawnicy

Wtorki                 1600 – 1700

Olgierd Pankiewicz i Adam Jarczewski

fundacja@boromeuszki.pl

Psychoterapeuta
i doradca zawodowy

Wtorki
i czwartki          
1700 – 1900

Monika Goriaczko
monika.goriaczko@boromeuszki.wroclaw.pl

Psycholog
 i psychoterapeuta

Wtorki
i środy                
1000 – 1200

Karolina Jaremczyk
kajarem@op.pl

Logopeda

Poniedziałki        1600 – 1900

Iwona Podlasińska
pod.iwo@wp.pl

 

Usługi w Ośrodku są częściowo odpłatne. Koszt wizyty u Instruktora Modelu Creighton wynosi 120 zł.,
pozostali specjaliści uzgadniają ceny indywidulanie.

Specjaliści przyjmują po uprzednim TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM
umówieniu  się: tel. 71 78 28 761; tel. 503 515 526,  fundacja@boromeuszki.pl
Istnieje możliwość dopasowania innego terminu.

Dwie instruktorki Modelu Creihgton związane z Fundacją przyjmują na terenie miejsca swego zamieszkania:
Katarzyna Koligot w Kole w województwie wielkopolskim katarzyna.koligot@fev.wroclaw.pl oraz
Anna Mucha w Bytomiu i Radzionkowie w województwie śląskim anna.mucha@boromeuszki.wroclaw.pl

Do czasu otwarcia gabinetu ginekologicznego na terenie Fundacji konsultant medyczny Andrzej Banach – specjalista ginekolog położnik, NFPMCI przyjmuje pacjentów we własnym zakresie po wcześniejszym zgłoszeniu:
kontakt: naprobanach@wp.pl , tel. kom. 881 630 523.

Siedziba Fundacji ma dogodną lokalizację – w bliskiej odległości od centrum Wrocławia
oraz w pobliżu kilku węzłów komunikacyjnych (przystanki przy  ul. Pomorskiej, Drobnera, Dubois
oraz kilka minut pieszo od Dworca Nadodrze).

Przy Fundacji działa również OKNO ŻYCIA

 

 

Naprotechnologia - leczenie niepłodności