Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

Kim jesteśmy?

Istotą naszej duchowości jest całkowite oddanie się Bogu, które wyrasta z kontemplacji i przyjęcia daru Jego miłosiernej miłości, a w odpowiedzi owocuje miłosierdziem, czyli całkowitym i stałym poświęceniem się służbie potrzebującym bliźnim na wzór Chrystusa, w duchu ewangelicznej miłosiernej miłości: „idź i ty czyn podobnie” (Łk 10,37).

Dlatego nasza czynna miłość bliźniego czerpie wzór i siłę ze zjednoczenia z Chrystusem przez modlitwę i kontemplację.

Fundament naszej duchowości zakonnej znajdujemy w otrzymanych na chrzcie św. zdolnościach praktykowania cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości oraz w głębokiej czci dla Maryi, jakiej dała nam przykład Matka Anne Royer.

Pogłębienie naszej duchowości dokonuje się przez praktykowanie cnót, jakich wzór dają nam patronowie naszej Kongregacji:

– duch rodzinny – Święta Rodzina
– wierność Kościołowi i Papieżowi – Święty Karol Boromeusz
– radość serca – Święty Franciszek Salezy.

Całym naszym zachowaniem na każdym odcinku pracy i w każdej sytuacji chcemy dawać świadectwo naszego całkowitego oddania się Bogu i ubogim potrzebującym. Służbę wobec nich wykonujemy chętnie, z prostotą, dobrocią i radością służebnic Bożych. Gotowością do pomocy, życzliwością, bezinteresownością, ofiarnością i samozaparciem staramy się umacniać cywilizacje ewangelicznej miłości.

Jesteśmy świadome, że tylko same głęboko wierząc, ufając i miłując będziemy zdolne dawać przekonywujące świadectwo o Chrystusie i Jego miłosiernej miłości, a tym samym dopomagać ludziom do zbawienia.

Uobecnianie i ukazywanie miłosiernej miłości Chrystusa, która leczy, karmi, naucza, modli się i zbawia, jest głównym posłannictwem i celem naszej Kongregacji. Aby lepiej móc pomagać ludziom w ich licznych i różnych potrzebach, poświęcamy się nieodwołalnie tej służbie przez ślub miłosierdzia.

Tylko pokora, prostota i pełne oddanie się drugiemu w miłości warunkuje autentyczne życie otrzymanym charyzmatem.

Miłosierna miłość nadaje specyficzny charakter całemu naszemu życiu. Ona przynagla nas do umiłowania każdego potrzebującego człowieka na wzór Chrystusa.

Nasz adres we Wrocławiu: 
Siostry Boromeuszki
ul. Rydygiera 22-28
50-249  Wrocław
siostry@boromeuszki.wroclaw.pl
tel. 71 321 05 65 

Naprotechnologia - leczenie niepłodności