Monika Goriaczko – Pschychoterapeuta

Nazywam się Monika Goriaczko, jestem psychoterapeutą, pedagogiem i doradcą zawodowym.

Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, której celem jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

 Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracuję pod  stałą superwizją.

Wykształcenie: 

Uniwersytet Wrocławski-Wydział Nauk Historycznych i Pedagogiki: Magister Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki-Studia Podyplomowe –„ Szkoła Kontaktów Interpersonalnych”: Specjalista doradztwa pedagogiczno-psychologicznego

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-Studium Socjoterapii Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli-Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki – kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w różnym stopniu.

CBT Cognitive Behavioral Therapy, Kurs Doskonalenia Zawodowego-„ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej- diagnoza, kompleksowe metody pracy z zrachowaniami problemowymi, budowanie systemu opieki”.

Wyższa Szkoła Bankowa – Studia Podyplomowe – Doradca Zawodowy.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Studium Psychoterapii  

Szkolenia w psychoterapii:

Studium Psychoterapii SPCh: modalność integratywna, inne szkoły psychoterapeutyczne: psychoanalityczna, psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt); poznawczo-behawioralna, systemowa.

Obszar pracy terapeutycznej:

  • trudności w relacjach i komunikacji
  • problemy małżeńskie
  • problemy wychowawcze
  • kryzysy osobiste, tożsamości, egzystencjalne
  • depresja i zaburzenia nastroju
  • depresja poporodowa
  • problemy z płodnością
  • problemy z pogranicza psychologii i duchowości
  • zaburzenia odżywiania
  • konsultacje doradztwa zawodowego

Formy pomocy

Konsultacjepoprzedzają spotkania psychoterapeutyczne. Ich celem jest wstępne rozpoznanie i diagnoza problemu oraz propozycja formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowatrwa do trzech miesięcy, najczęściej dotyczy pomocy w sytuacjach nagłego kryzysu. W czasie pierwszych spotkań określa się termin zakończenia  terapii.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa – dłuższa pomoc psychologiczna, trwająca  do kilku lat.

Psychoterapia indywidualna dzieci – regularne spotkania z dzieckiem, poprzedzone spotkaniem z prawnym opiekunem dziecka.

Grupa Rozwoju Osobistego dla Młodzieży – przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 15-17 lat, która chce lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej czuć się wśród rówieśników, łatwiej dogadywać się z rodzicami, dowiedzieć się więcej o sobie.

Grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.


Kontakt:

Tel. 508 183 608
e-mail: monika.goriaczko@boromeuszki.wroclaw.pl 

 

 

Naprotechnologia - leczenie niepłodności