Dokumenty ZOL

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zakładu winne złożyć następujące dokumenty (niektóre można  pobrać poniżej):

 • Skierowanie od lekarza opieki podstawowej lub lekarza oddziału szpitalnego do tutejszego Zakładu (pobierz i wydrukuj)
 • Karta oceny pacjenta wg skali Barthel (pobierz i wydrukuj dwustronnie)
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (pobierz)
 • Karty informacyjne leczenia, aktualne wyniki badań (morfologia, glukoza, mocznik, kreatynina, rtg płuc, ekg)
 • Aktualna decyzja emerytury/renty
 • Orzecznictwo o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub decyzja ZUS
  (Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  Wrocław, ul. Strzegomska 6, parter, pok. Nr 9, godz. 8.00 – 15.00,
  Tel. 71 78 22 360, 71 78 22 362)
 • Podanie o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych p.w. św. Jerzego we Wrocławiu wraz z pisemnym zobowiązaniem o ponoszeniu kosztów odpłatności
 • Formularz danych osobowych (pobierz)
 • Dowód osobisty (musi to być nowy dowód osobisty)

Formularze, które należy uzupełnić można także otrzymać w biurze Zakładu (sekretariat@rydygiera.pl).

Godziny urzędowania biura ZOL dla ubiegających się o przyjęcie do Zakładu:
Wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz.  10.00 – 12.00

Naprotechnologia - leczenie niepłodności