Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dorosłych

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DOROSŁYCH p.w. św. Jerzego prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Z całodobowej opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym p.w. św. Jerzego we Wrocławiu dofinansowywanej przez NFZ mogą korzystać osoby z terenu Wrocławia, które z uwagi na stan zdrowia oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym – wymagają pielęgnacji i rehabilitacji.

Decyzję o przyjęciu do ZOL wydaje dyrektor zakładu w oparciu o otrzymaną dokumentację medyczną i opinię lekarza i na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych.

Warunkiem objęcia chorego stacjonarną opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i refundacja świadczeń medycznych przez NFZ jest m.in. uzyskanie od lekarza kwalifikującego do tego typu opieki oceny Skali Barthel od 0 do 40 pkt.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie mogą być przyjmowani pacjenci w terminalnej fazie choroby nowotworowej i pacjenci z chorobą psychiczną.

Zasady finansowania:
Fundusz finansuje częściowo świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, które musi pokryć sam podopieczny. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zakładu winne złożyć wymienione dokumenty.

Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie częściowo świadczone w Zakładzie usługi medyczne i zakup lekarstw, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową (przelew do pobrania) lub o dary materialne, takie jak lekarstwa, pampersy, inne środki medyczne i chemiczne, wózki inwalidzkie, sprzęt i pomoce do rehabilitacji.

Modlitewną wdzięcznością ogarniamy wszystkich naszych darczyńców i polecamy ich Bożemu Miłosierdziu – Siostry Boromeuszki

Kontakt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Komunikat w sprawie realizowania zadania pn.:

„Czasowa stacjonarna opieka pielęgnacyjna osób niesamodzielnych,
przewlekle i nieuleczalnie chorych somatycznie,
w ramach wsparcia rodziny/opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorym
przebywającym w środowisku domowym”

przez Ośrodek św. Jerzego,
który prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych p.w. św. Jerzego
przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu.


Więcej informacji …. (kliknij)

Naprotechnologia - leczenie niepłodności