Wpisy z "Dom Zakonny"

Prosimy o pomoc

sierpień 13, 2017   //   by fundacja   //   Dom Zakonny  // 

Kochani, od 11 lat Fundacja Evangelium Vitae działa pośród Was. Wielu z Was tworzy ją i jej historię razem z nami służąc życiu ludzkiemu. Wielu z Was współpracuje z nami jako specjaliści w różnych dziedzinach, wspiera jako wolontariusze, towarzyszy modlitewnie czy też dzieli się z nami swymi dobrami materialnymi. Wszystko, co ofiarujecie a także wszelka pomoc służy potrzebującym, ubogim, rodzinom, małym dzieciom…

Dziś stajemy przed Wami, by prosić dla siebie. Z różnych powodów dochód naszej kilkunastoosobowej wspólnoty znacznie się zmniejszył, a równocześnie stanęłyśmy przed koniecznością remontu dachu, z którego – mimo łatania – stale lało się nam na głowy. Bagatela – ok. 800 m2 dachu krytego papą, konieczność wymiany 5 świetlików i dorobienia nowej nitki kanalizacyjnej odprowadzającej deszczówkę. Pod tym dachem mieści się także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Mamy jeszcze jeden problem. Do naszej wspólnoty wkrótce ma dołączyć kilkanaście starszych i schorowanych sióstr, dla których przygotowujemy właśnie miejsce, co wiąże się także z koniecznością wykonania pewnych prac remontowych, by dostosować część pomieszczeń dla niepełnosprawnych sióstr.

Część faktur już została zapłacona w większości pożyczonymi pieniędzmi, które wcześniej czy później trzeba zwrócić. Część jest wciąż jeszcze do zapłacenia. W sumie to koszt ok. 200 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie nazbierać tej kwoty z naszych niewielkich zarobków i emerytur. W tej niezręcznej sytuacji chcemy prosić Was o pomoc. Gdybyście tę naszą prośbę rozesłali wśród swych przyjaciół i znajomych, którzy mogliby i chcieli wesprzeć nas choćby niewielką ofiarą wpłaconą na konto Domu Zakonnego we Wrocławiu w Banku PKO S.A. nr 66 1240 1994 1111 0010 4447 4864 z dopiskiem ofiara na remont, będziemy Wam bardzo wdzięczne. Wszystkim obiecujemy codzienną pamięć przed Panem i z serca dziękujemy – s.Ewa wraz ze wspólnotą sióstr

Zapraszamy do składania ofert na roboty konserwatorskie

kwiecień 18, 2017   //   by fundacja   //   Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny

Numer ogłoszenia: 01/WR/2017;
data zamieszczenia: 18.04.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty konserwatorskie


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: konkurs ofert.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Dom Zakonny we Wrocławiu
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy,
ul. Rydygiera 22-28, Wrocław

Pliki do pobrania:

Ogloszenie-o-zamowieniu-Bud-D-Wrocław-izolacja_pozioma
Umowa_do_podpisu
Przedmiar Iniekcja Posadzki Bud D 20_03_2017

Kontakt: fundacja@boromeuszki.pl

Zapraszamy do składania ofert na remont dachu

sierpień 13, 2016   //   by fundacja   //   Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

Dom_Anny (2)Serdecznie zapraszamy do składania ofert na prace budowlane w zadaniu pod nazwą: „Remont dachu w Domu św. Anny, ul. Rydygiera 22-28, Wrocław”. Prosimy o złożenie oferty w terminie do 22.08.2016 do godz. 12.00.

Z poważaniem
s.Ewa Joanna Jędrzejak
Przełożona Domu Zakonnego

Do pobrania niezbędne informacje:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt budowlany
3. Przedmiar – Dach budynku D
4. Wzór umowy

Großes Werk der Barmherzigkeit

lipiec 5, 2016   //   by fundacja   //   Aktualności Fundacja, Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

Zurzeit stehen wir – als Evangelium Vitae Stiftung der Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromäus – vor einer großen Renovierung unseres Krankenhaus-Komplexes des hl. Georg.

Das Ziel des Projekts ist der Umbau und die Renovierung des Gebäudes D des Krankenhaus-Komplexes des hl. Georg  in Wroclaw.

Der derzeitiger Zustand des Gebäudes – zerstörter Dach, Risse an den Wänden, alte Ausstattung und Fassade erfordern Schutzmaßnahmen, um weitere Zerstörungen wie der Einsturz einer der Mauern zu verhindern. Der Umfang des Projekts umfasst: die Arbeiten, die Fenster- und Tür-Tischlerei, Innenmontage, Bau des Aufzuges und die Innenausstattung und Promotion.

Die Renovierung soll das Gebäude zu den neuen Funktionen anpassen, was heißt, dass hier eine Institution unter den Namen „Haus der hl. Anna“ entstehen soll, dass als ein Zentrum der sozialen und familiären Aktivität, mit einer historisch-kulturellen Quelle und einem Museum gedacht ist. Zurzeit ist unser Ziel auch Geldmittel für weitere Investitionen, wie die Medizinische Hochschule und eine Fachklinik, zu sammeln und einen neuen, größeren Raum für die Kleidungsbank für Babys vorzubereiten.

Spendenkonto für Überweisungen:
IBAN PL59 2490 0005 0000 4500 2822 9323.in Alior Bank
SWIFT: ALBPPLPW

Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit hätten.
Für jede Hilfe werden wir sehr Dankbar sein.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane

czerwiec 26, 2016   //   by fundacja   //   Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na prace budowlane w zadaniu pod nazwą: „Naprawa konstrukcji w Domu Świętej Anny przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu”.
Prosimy o złożenie oferty w terminie do 15.07.2016 do godz. 12.00
z poważaniem

s.Ewa – Joanna Jędrzejak
przełożona Domu Zakonnego

Stąd można pobrać niezbędne informacje:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt budowlany
3. Przedmiar
4. Ekspertyza
5. Wzór umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

grudzień 19, 2015   //   by fundacja   //   Aktualności Fundacja, Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

Wrocław: Dokumentacja projektowa
Numer ogłoszenia: 1/12/2015; Data zamieszczenia: 19.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – prace projektowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy , ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 782 87 61 wew. 21, faks 71 782 87 64.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.boromeuszki.wroclaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościelna osoba prawna.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji inwestycji, polegającej na remoncie i przebudowie z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej i zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego D przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, zwanej dalej „Inwestycją”, w związku z aplikacją o finansowanie do RPO WD 2014-2020: 4.3 Dziedzictwo Kulturowe „Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych; przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia”.

W szczególności:
Wykonanie inwentaryzacji budynku D w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej
Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Komendanta PSP
Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej, projektu budowlanego (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) wraz z pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę oraz programem funkcjonalno-użytkowym na potrzeby RPO
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla projektowanych prac

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław,
tel. 509 437 479, e-mail: siostry@boromeuszki.pl
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2015, godz. 10.00.

W końcu będzie cieplej

sierpień 13, 2015   //   by fundacja   //   Aktualności Fundacja, Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

 

Póki co cieszymy sistrona_zachodniaę upalnym latem, ale przezorna gospodyni już powinna przygotować dom do zimy. Po szczęśliwie zakończonym remoncie dachu w roku ubiegłym, rozpoczęłyśmy starania o wymianę okien w kaplicy Domu Zakonnego. Kaplica służy nie tylko siostrom, korzystają z niej starsi i schorowani podopieczni Ośrodka św. Jerzego oraz różne grupy modlitewne. W zimowych miesiącach doświadczaliśmy jednak, jak bardzo stare okna są już wyeksploatowane. Trudno jest się modlić w zamrażalce. Nowe okna stały się więc nie tylko marzeniem, ale koniecznością. Gmina Wrocław i Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie ocenili dwa złożone przez nas projekty na remont zabytków i zapewnili nam dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł. Szukałyśmy również pomocy w Fundacji KGHM, która obiecała wesprzeć nasze działania kwotą 20 000,00 zł. Do pokrycia całej potrzebnej kwoty brakuje nam jeszcze około 40 000,00 zł. To bardzo dużo jak na możliwości kilkunastu sióstr mieszkających w tej wspólnocie, z których połowa to emerytki i rencistki o niewielkich dochodach. To zbyt dużo, jak na wspólnotę, przed którą wciąż jeszcze bardzo poważne remonty, by cały obiekt przywrócić do służby potrzebującym.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w naprawie okien oraz witraży, czy też w dalszych pracach remontowych, mogą zasilić konto w Banku PKO nr 66 1240 1994 1111 0010 4447 4864. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o pamięci przed Panem – siostry boromeuszki

Rekolekcje dla dziewcząt we Wrocławiu

listopad 2, 2014   //   by fundacja   //   Aktualności Fundacja, Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

050120121124

Siostry Boromeuszki zapraszają dziewczęta ze szkół średnich oraz studentki na
Adwentowe Dni Skupienia we Wrocławiu, w dniach 05.12.-07.12.2014
Rozpoczęcie: piątek o godz. 18.00
Zakończenie: niedziela około godziny 13.00
Koszt uczestnictwa: 40 zł lub według możliwości
Zabierz ze sobą: Pismo Święte, coś do notowania, instrument (jeśli grasz), (mile widziany) śpiwór, a przede wszystkim chęć spotkania.
Zgłoszenia i bliższe informacje:
s.Oliwia: s.oliwiasmcb@gmail.com, Tel. 605 057 587
s.Paula: spaulao@wp.pl, Tel. 515 614 679

Remont dachu

październik 27, 2014   //   by fundacja   //   Aktualności Fundacja, Dom Zakonny  // 

Wiele osób widząc stan pomieszczenia dawnej tlenowni nie wierzyło, że uda się w nich utworzyć gabinet ginekologiczny.

290520122092

Gabinet

Mając za sobą całościowy remont budynku E w strefie wejścia, w którym oprócz Naprotechnologii działa Poradnia Rodzinna, Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Szkoła Rodzenia, Klub Mam i podejmowanych jest w nim wiele cennych inicjatyw – przystępujemy do remontu dachu budynku C, by dalsze poszpitalne pomieszczenia zaczęły służyć  życiu i stały się kolejnym elementem Żywego Pomnika Jana Pawła II.

Wszystkie dzieła, które już zostały uruchomione w odzyskanych szpitalnych murach powstały i działają dzięki zaangażowaniu wielu osób i wielkiej ofiarności społeczeństwa.

Budynek Rydgiera WrocławOśmielamy się więc prosić o dalsze wsparcie i z góry Widok_kaplicadziękujemy za wszelką pomoc.

Zapewniamy pamięć w modlitwie – siostry boromeuszki

Dane do przelewu:

Fundacja Evangelium Vitae, ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław
Konto nr 59 2490 0005 0000 4500 2822 9323 w Alior Bank

Naprotechnologia - leczenie niepłodności